Onze aanpak

Het totaalproces van een project, vanaf initiatieffase tot en met nazorg, voeren wij uit volgens de Lean methode. Werken volgens de Lean methode is het efficiënt omgaan met het project waarbij verspilling geëlimineerd wordt. Het belangrijkste van deze methode is continu kritisch naar het proces blijven kijken en waarnodig het proces aanpassen.

MVRO heeft het proces van retail projectmanagement vertaald in de stappen 0 t/m 9. Hiermee wordt een verbouwing helder en kan er gericht gewerkt worden.

Transparantie

MVRO heeft meerdere specialisme in huis. Hierdoor ontstaat een proces wat op meerdere manieren gemanaged kan worden. Het is mogelijk om u tijdens de gehele verbouwing te adviseren en te informeren betreffende de status van uw project(en). Ook bestaat er een mogelijkheid dat u uw project(en) via een online verbinding kan volgen. MVRO adviseert u graag over deze mogelijkheden.

Afspraak is afspraak

Omdat wij als organisatie niet alleen eindverantwoordelijk zijn voor het resultaat maar ook voor het financiële gedeelte, betekent dit voor u dat wij leveren tegen afgesproken prijs.Projectmanagement
 • Gesprekspartner voor de opdrachtgever
 • Neemt de bouwzorgen uithanden
 • Helpt met de budgetbewaking
 • Bewaakt de projectplanning
 • Bewaakt procedures met betrekking tot de vergunningen
 • Adviseert op beslissingsmomenten

 

Turn Key
 • Levert een kant-en-klaar product
 • Neemt alle taken over van ontwerp tot oplevering
 • Financieel verantwoordelijk
 • Regelt en bewaakt de financiële geldstroom

De MVRO stappen

 1.  
  De basis van een goed ontwerp.
  Willem-Mathijs van der Aa
  Projectleider

  0. Conceptontwikkeling:

  U heeft als opdrachtgever een concept en wil dit graag gerealiseerd zien. Binnen MVRO zijn specialisten die daarvoor een objectief advies kunnen geven. Wanneer u als opdrachtgever geen concept heeft maar wel ruwe ideeën, kan MVRO er voor zorgen dat deze ideeën omgezet worden in een ontwerp.

 2.  
  Door duidelijkheid geen verassingen achteraf.
  Eef Luchies
  Manager Expansie en Innovatie

  1. Opdrachtdefinitie:

  In een opdrachtdefinitie vindt een inventarisatie plaats van uw wensen, verwachtingen doelstellingen, budget en eisen. Waarna wij deze omzetten in een opdrachtdefinitie voor het ontwerp.

 3.  
  De vertaling van alle wensen op papier.
  Willem-Mathijs van der Aa
  Projectleider

  2. Ontwerp:

  Samen met MVRO wordt het concept, vertaald van voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp. Het vertalen naar een definitief ontwerp, is alleen mogelijk als het concept volledig is uitgewerkt. Hierbij moet u ook denken aan een archiefonderzoek en inmeetgegevens.

 4.  
  Administratief ontzorgen en openheid in cijfers.
  Eef Luchies
  Manager Expansie en Innovatie

  3. Budget:

  Is het definitieve ontwerp afgerond? Dan toetst MVRO het ontwerp op het budget zoals dat in de opdrachtdefinitie staat. Vervolgens kunnen wij voor u op meerdere manieren aan de slag.

  Retailbouwmanagement
  MVRO is in dit geval gedelegeerd opdrachtgever. We bewaken het budget, de voortgang van de projectplanning en de bijbehorende procedures.

  Turn Key projectrealisatie als hoofdaannemer
  We adviseren tot aan het budget en fungeren daarna als hoofdaannemer. De aanneemsom bestaat uit offertes van partners, inclusief een opslagpercentage. De keuze voor de partners stemmen we voor budget met u af.

  Advies en deelopdrachten
  Voert u werkzaamheden zelf uit? Of bereidt u ze zelf voor? Dan kunt u als aanvulling kiezen voor de specialisaties van MVRO.

 5.  
  MVRO weet de weg in de wet en regelgeving.
  Willem-Mathijs van der Aa
  Projectleider

  4. Vergunning en voorzieningen:

  Zodra u een project heeft krijgt u al snel te maken met een vergunningstraject. Door de kennis en de ervaring in deze, kan MVRO deze voor u verzorgen.
  De meest gebruikelijke vergunningen zijn, sloopvergunning, bouwvergunning reclamevergunning, gebruiksmelding, asbestonderzoek. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat er voorzieningen geregeld moeten worden, hierbij moet u denken aan het verkrijgen van de Nuts- aansluitingen, ISRA-punt of een eventuele energie verzwaring.

 6.  
  MVRO legt de link tussen retailer en de bouw.
  Eef Luchies
  Manager Expansie en Innovatie

  5. Offerte engineering:

  MVRO zal in deze fase van het proces het definitieve ontwerp uitwerken op basis van PvE en budget. De uitgewerkte stukken moeten geschikt zijn voor het maken van een offerte of het aanvragen van offertes bij de partners.

 7.  
  Uitvoering altijd strak georganiseerd door MVRO.
  Willem-Mathijs van der Aa
  Projectleider

  6. Werkvoorbereiding en uitvoering:

  Zodra de offerte engineering akkoord is en de definitieve prijs bekend is, begint MVRO met het uitzetten van de acties die nodig zijn om de gehele uitvoering conform planning en de afgesproken randvoorwaarden te realiseren. Dit alles is binnen de afgesproken termijnen.
  Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt het filiaal in een aantal dagen of weken verbouwd en/of ingericht. De uitvoering gaat conform de uitvoeringsplanning deze wordt altijd i.o.m. de desbetreffende partijen opdrachtgever, partners en MVRO gemaakt. Tijdens de uitvoering kunnen wij dagelijks of alleen tussentijds toezicht uitvoeren.

 8.  
  Altijd gericht op het beste resultaat.
  Eef Luchies
  Manager Expansie en Innovatie

  7. Oplevering:

  Na iedere verbouwing vindt er altijd een oplevering plaats. Samen met u wordt er een afspraak gemaakt om de eventuele opleverpunten op te nemen. Deze opleverpunten worden dan schriftelijk vastgelegd. MVRO zal erop toezien dat de partners deze opleverpunten binnen de gestelde termijn afhandelen.

 9.  
  MVRO ontzorgt ook na de bouw.
  Willem-Mathijs van der Aa
  Projectleider

  8. Nazorg:

  MVRO maakt een nacalculatie van het verbouwde project en zal u officieel mededelen dat de verbouwing gereed is. Ook verzorgen wij voor u de noodzakelijke garantieverklaringen, opleverdocumenten en revisietekeningen.

 10.  
  Het juiste adres voor service & onderhoud.
  Eef Luchies
  Manager Expansie en Innovatie

  9. Service & onderhoud:

  Al is bouwen nog zo duurzaam, een winkel vraagt onderhoud. Het is mogelijk om de service en het onderhoud na de garantie periode via MVRO te laten verlopen. Wij bieden u de mogelijkheid om als opdrachtgever het onderhoud en de service uit handen te geven aan een professionele partij. Een meerjaren onderhoudsplanning wordt eveneens regelmatig door ons opgesteld. Door ons grote netwerk van partners en de evaluaties die wij met onze met partners hebben is dit voor MVRO geen enkel probleem.