Formule Life Cycle

Het consumentengedrag is sterk aan het veranderen. De opkomst van internetwinkels, toename van het aantal vers- en biologische concepten, click & collect dienstverlening, discount en fast-fashion zijn allemaal ontwikkelingen van de laatste jaren en het directe gevolg van de veranderende behoeften van de consument. Daarnaast kiest de klant het moment en de wijze waarop hij koopt.

Deze ontwikkelingen vragen om winkelformules die actueler, relevanter en vernieuwender zijn dan ooit tevoren. En dat is een pittige uitdaging voor Retailers. Waar vroeger winkelformules soms wel 10 jaar onveranderd bleven, zullen Retailers nu veel sneller moeten doorontwikkelen en vernieuwen om relevant en aantrekkelijk te blijven. Daarmee wordt de levenscyclus van een winkelformule verkort. Om de impact van deze ontwikkelingen op het winkelformules uit te leggen, heeft MVRO de Formule Life Cycle voor Retailers in kaart gebracht.


Binnen een kortere levenscyclus van een winkelconcept of winkelformule blijven de procestappen nagenoeg gelijk maar neemt de snelheid waarmee de stappen elkaar opvolgen toe. Dat vraagt om het anders organiseren van processen en het investeren in ontwikkeling en innovatie. Om onze bestaande en nieuwe klanten hierin te ondersteunen hebben we een compleet nieuwe afdeling opgezet binnen MVRO die zich bezig houdt met ontwikkeling en innovatie: M-Lab. De vraag om mee te denken en te adviseren als het gevolg van het nieuwe Retail landschap is nog nooit zo groot geweest. MVRO wil met het toevoegen van M-Lab als innovatieafdeling de brug slaan tussen alle verschillende processtappen uit de FLC en totale ondersteuning en begeleiding bieden. Of het nu gaat om optimalisatie van bestaande winkelformules, het implementeren van omnichannel oplossingen of kostenreductie door middel van re- engineering en technische innovaties.  

Veranderingen

De wereld om ons heen veranderd en dat heeft veel impact voor winkels en Retail. Veranderingen bieden nieuwe kansen en mogelijkheden. M-Lab wil graag aan de wieg staan van deze ontwikkelingen en samen met Retailers inzetten op innovatie om ook morgen nog een rendabel business model te hebben.


Ideeën

M-Lab wil met nieuwe ideeën en innovatie haar klanten helpen bij het anticiperen op deze veranderingen. Ontwikkelen en uitwerken van innovaties is hierin de hoofddoelstelling. Dat gaat verder dan alleen maar ideeën voor de fysieke winkel. M-lab wil ook bijdragen aan het optimaliseren van de internet distributie en ziet juist kansen in het verbinden van de fysieke en digitale kanalen.


Netwerk

We werken samen met de beste specialisten uit het (Retail) vak en de creatieve medewerkers van MVRO en M to Build. Dat maakt dat we voor elke probleemstelling wel een idee of oplossing hebben die we snel en vakkundig kunnen organiseren binnen ons eigen netwerk.

 

Implementatie

Ideeën werken we direct uit tot concrete plannen. Daarbij onderzoeken we haalbaarheid en kans van slagen op basis van commerciële successen en kostenimpact. Tevens zorgen we voor de implementatie of succesvolle lancering van het idee. Waar nodig ondersteunen we met marketingcampagnes en uitgewerkte communicatieplannen.M-lab heeft vanuit deze unieke samenstelling succesvolle projecten afgerond op het gebied van concept- en formuleontwikkeling. Maar ook formules doorontwikkeld om de kosten betaalbaar en de (bouw)processen uitvoerbaar te houden.

Samenwerking is de sleutel tot succes bij doorontwikkeling en innovatie. M-Lab heeft een professioneel netwerk met verschillende expertises die afzonderlijk of als samenwerkend collectief tot concrete ideeën komen. Zo werken we samen met reclame- en communicatiebureaus, Retail designbureaus, technische bedrijven, e-commerce specialisten en interieur- en afbouwbedrijven. Juist door samen te werken met deze professionals kunnen we ideeën integraal initiëren, ontwikkelen en uitvoeren.

Wilt u weten wat M-Lab voor uw organisatie kan betekenen, neemt u gerust contact op met Eef Luchies, Manager Expansie en Innovatie. Te bereiken via e.luchies@mvro.nl of via kantoor Geldermalsen 0345 - 47 06 00.